Informacje ogólne
Data ostatniej aktualizacji:
2023-03-29 19:16:02
Najnowszy numer MSiG:
062 z dnia 2023-03-29
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
10 135 380
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
94 855 868
Podmioty
Łączna liczba podmiotów:
843 667
Liczba aktywnych podmiotów:
653 170
Liczba nieaktywnych podmiotów:
190 497
Spółki osobowe i kapitałowe
Liczba spółek:
794 024
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
653 177
Spółki jawne:
59 612
Spółki komandytowe:
54 955
Spółki akcyjne:
14 605
Spółki komandytowo-akcyjne:
8 024
Spółki partnerskie:
3 651
Pozostałe podmioty
Liczba pozostałych podmiotów:
49 643
Spółdzielnie:
16 766
Fundacje:
15 071
Stowarzyszenia:
8 726
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
4 501
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
844
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
241
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
211
Izby gospodarcze:
164
Związki pracodawców:
123
Związki zawodowe:
98
Cechy rzemieślnicze:
82
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Związki stowarzyszeń:
49
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
47
Związki sportowe:
38
Instytucje badawcze:
35
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
19
Spółki europejskie:
18
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
15
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
14
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
11
Izby rzemieślnicze:
11
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
11
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
10
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Polskie związki sportowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Instytucje badawcze / instytucje działające w ramach sieci badawczej Łukasiewicz:
2
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1