INFORMACJE OGÓLNE
Data ostatniej aktualizacji:
2019-07-20 10:09:49
Najnowszy numer MSiG:
139 z dnia 2019-07-19
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
6 005 630
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
74 920 620
PODMIOTY
Łączna liczba podmiotów:
635 983
Liczba aktywnych podmiotów:
521 563
Liczba nieaktywnych podmiotów:
114 420
SPÓŁKI OSOBOWE I KAPITAŁOWE
Liczba spółek:
592 754
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
473 030
Spółki jawne:
52 696
Spółki komandytowe:
43 872
Spółki akcyjne:
13 347
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 653
Spółki partnerskie:
3 156
POZOSTAŁE PODMIOTY
Liczba pozostałych podmiotów:
43 229
Spółdzielnie:
16 138
Fundacje:
11 257
Stowarzyszenia:
7 684
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 674
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
239
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
207
Izby gospodarcze:
155
Związki pracodawców:
103
Związki zawodowe:
96
Cechy rzemieślnicze:
81
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
46
Związki stowarzyszeń:
43
Związki sportowe:
36
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
17
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Spółki europejskie:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
13
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
10
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
8
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
5
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Instytucje badawcze:
1