INFORMACJE OGÓLNE
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-18 08:47:50
Najnowszy numer MSiG:
095 z dnia 2019-05-17
Najstarszy numer MSiG:
039 z dnia 2001-02-23
Liczba wpisów do KRS:
5 534 326
Liczba pojedynczych zmian w KRS:
73 799 269
PODMIOTY
Łączna liczba podmiotów:
628 129
Liczba aktywnych podmiotów:
516 975
Liczba nieaktywnych podmiotów:
111 154
SPÓŁKI OSOBOWE I KAPITAŁOWE
Liczba spółek:
585 213
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
466 748
Spółki jawne:
52 456
Spółki komandytowe:
42 961
Spółki akcyjne:
13 288
Spółki komandytowo-akcyjne:
6 622
Spółki partnerskie:
3 138
POZOSTAŁE PODMIOTY
Liczba pozostałych podmiotów:
42 916
Spółdzielnie:
16 098
Fundacje:
11 081
Stowarzyszenia:
7 627
Oddziały zagranicznych przedsiębiorców:
3 636
Przedsiębiorstwa państwowe:
1 704
Stowarzyszenia kultury fizycznej:
843
Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
351
Kółka rolnicze:
239
Jednostki badawczo-rozwojowe:
227
Rolnicze zrzeszenia branżowe:
207
Izby gospodarcze:
155
Związki pracodawców:
103
Związki zawodowe:
96
Cechy rzemieślnicze:
81
Przedsiębiorcy zagraniczni:
61
Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego:
50
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym:
46
Związki stowarzyszeń:
43
Związki sportowe:
36
Nie posiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
31
Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych:
28
Nie posiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego:
22
Instytucje gospodarki budżetowej:
17
Zrzeszenia handlu i usług:
15
Spółki europejskie:
14
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:
13
Związki rolniczych zrzeszeń branżowych:
13
Inne organizacje społeczne/zawodowe:
13
Izby rzemieślnicze:
11
Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych:
10
Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń:
8
Ogólnokrajowe związki międzybranżowe:
5
Inne organizacje podmiotów gospodarczych:
4
Federacje lub konfederacje związków pracodawców:
4
Polskie związki sportowe:
4
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną:
3
Instytucje filmowe:
3
Zrzeszenia transportu:
3
Nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego:
2
Ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe:
2
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
2
Związki rzemiosła polskiego:
1
Ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu:
1
Stowarzyszenie ogrodowe:
1
Związki zawodowe rolników indywidualnych:
1
Instytucje badawcze:
1