Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/13122/19/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2019-06-28 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE KREATYWNYCH RODZICÓW TU I TERAZ2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. ORLA nr domu 8 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTOWARZYSZENIETIT@GMAIL.COM2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.06.2019 R.2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA BOLESŁAWIECKI2019-06-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKOWIAK2019-06-28 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaARIEL JÓZEF2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA SACHER2019-06-28 do dziś
2. ImionaADRIANA MONIKA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁOWSKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2019-06-28 do dziś
2. ImionaMONIKA IZABELA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TWÓRCZYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH SZCZEGÓLNIE ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, TEATRALNYCH ORAZ FILMOWYCH, B. PROPAGOWANIE I ORGANIZOWANIE WYMIANY MIĘDZYKULTUROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW, WARSZTATÓW, PRELEKCJI, C. ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, SEMINARIÓW, SZKOLEŃ I WYKŁADÓW, D. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH, E. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA F. FINANSOWE, RZECZOWE, INFORMACYJNE WSPIERANIE RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ G. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI I INSTYTUCJAMI I FUNDACJAMI ORAZ ORGANIZACJAMI ZAINTERESOWANYMI DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA; H. ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH; I. PROMOCJA ZDROWEGO I AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA. J. REWITALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIEJSC ZANIEDBANYCH. K. PROMOCJA BOLESŁAWCA I REGIONU DOLNEGO ŚLĄSKA. L. POZYSKIWANIE DOTACJI, DAROWIZN ORAZ SPONSORÓW.2019-06-28 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów