LAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000787768

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-07-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43926/19/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361763451 NIP 52727387222019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina ROKIETNICA miejscowość ROKIETNICA2019-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ROKIETNICA ulica UL. TOPOLOWA nr domu 17 kod pocztowy 62-090 poczta ROKIETNICA kraj POLSKA 2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4957/20192019-05-24 do dziś
229.05.2019 R., REP. A NR 6359/2019, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: § 1 UST. 2, 3, 4, § 2 UST. 1, § 4 UST. 2, § 7 UST. 5, DODANO: § 3 UST. 1 PKT 13, § 3 UST. 1 PKT 14, § 6 UST. 3, § 7 UST. 1 PKT 9.2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI LAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ LAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z 24.04.2019 R., W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI LAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KATARZYNĘ WITKOWSKĄ, UPOWAŻNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, REP. A NR 4952/20192019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000562959 2019-05-24 do dziś
5. Numer REGON3617634512019-05-24 do dziś
6. Numer NIP52727387222019-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3811236932019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000746566 2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej235873710,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego235873710,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego235873710,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaEDWARD2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.999.503,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.999.503,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7258459,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.258.956,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.999.503,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.999.503,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7303959,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.304.456,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2019-05-24 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.891.920,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.891.920,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego23975347,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego14.083.427,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁUBOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaMAREK2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.914.576,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.914.576,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4747441,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.832.865,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCISZEWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50030,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50030,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50030,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE WYSTĘPUJE WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAGRIS MGMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3811236932019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000746566 2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-05-24 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-05-24 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-24 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-24 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-05-24 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-24 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-07-26 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów